خریدمطمئن وآسان

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی کشور

 
لینک های کاربردی
دانشگاه پيام نور شاهين شهر
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي
دانشگاه پيام نور روانسر
دانشگاه پيام نور نوشهر
دانشگاه پيام نور یاسوج
دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی
دانشگاه پيام نور هرمزگان
دانشگاه پيام نور تفت
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
کتاب های الکترونیکی فارسی
اداره گواهینامه های حرفه ای
سازمان بین المللی کار
سیستم جامع گلستان
سیستم جامع گلستان
دانشگاه پيام نور زهان
دانشنامه آنلاین پرسیار
دانشگاه پيام نور تهران
دانشگاه پیام نور اردکان
دانشگاه پيام نور هرسین
دانشگاه پيام نور اصفهان
نشریات الکترونیکی انگلیسی
دانشگاه پیام نور بوشهر
دانشگاه پيام نور چهارمحال و بختياري
کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام نور
آمارهای سازمان ملل
دانشگاه پيام نور کرمان
چکیده پایان نامه های الکترونیکی فارسی
پایگاه مجلات تخصصی نور
دانشگاه پيام نور اردستان
دانشگاه پيام نور نيشابور
پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه نیوز
پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه نیوز
دانشگاه پيام نور شیراز
دانشگاه پيام نور همدان
دانشگاه پيام نور ميبد
سامانه اطلاعات تدوین منابع آموزشی دانشگاه پیام نور
دانشگاه پيام نور سيستان و بلوچستان
سامانه یادگیری الکترونیکی
پایگاه ثبت اطلاعات پایان نامه
دانشگاه پيام نور جوانرود
دانشگاه پيام نور ميبد
دانشگاه پيام نور قزوين
نرم افزارهای موردنیاز
 
سبد خرید
0 فایل
 
لیست نمونه سوالات
 
آخرین اخبار

فایل نمونه سوالات کارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی شهری … ادامه خبر

فایل نمونه سوالات کارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی روستایی … ادامه خبر

کانون فارغ التحصیلان دانشگاه راه اندازی می شود … ادامه خبر

فلسفه ایجاد دانشگاه پیام نور برقراری عدالت آموزشی است/مجمع خیرین دانشگاه پیام نور تشکیل می شود … ادامه خبر

پیام ریاست دانشگاه پیام نور به مناسبت شهادت شیخ نمر،عالم بزرگ جهان اسلام … ادامه خبر

علوم سیاسی

ترتیب:
افکارسیاسی درایران وجهان اسلام

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس افکارسیاسی درایران وجهان اسلام باکد درس 1231068رشته علوم سیاسی. نام درس :   افکارسیاسی درایران وجهان اسلام 3 سوال ارشد  2000 تومان نام رشته :  علوم سیاسی کددرس   :&n...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تاریخ اندیشه های سیاسی درغرب قبل ازافلاطون تاقرن بیستم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تاریخ اندیشه های سیاسی درغرب قبل ازافلاطون تاقرن بیستم باکد درس 1231006رشته علوم سیاسی. نام درس :تاریخ اندیشه های سیاسی درغرب قبل ازافلاطون تاقرن بیستم 7 سوال ارشد  4000 تومان نام رشته :  علوم سیاسی ...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تحولات سیاسی واجتماعی ایران از1320تا1357

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تحولات سیاسی واجتماعی ایران از1320تا1357 باکد درس 1231004 رشته علوم سیاسی. نام درس : تحولات سیاسی واجتماعی ایران از1320تا1357 5 سوال ارشد  3500 تومان نام رشته :  علوم سیاسی کددرس  ...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
جامعه شناسی سیاسی
5 سوال ارشد -کد1231053
جامعه شناسی سیاسی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس جامعه شناسی سیاسی باکد درس 1231053 رشته علوم سیاسی. نام درس :  جامعه شناسی سیاسی 5 سوال ارشد  2000 تومان نام رشته :  علوم سیاسی کددرس   :      &n...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
جامعه شناسی سیاسی(جبرانی ارشد)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس جامعه شناسی سیاسی(جبرانی ارشد) باکد درس 1227003 رشته علوم سیاسی. نام درس :   جامعه شناسی سیاسی(جبرانی ارشد) 4 سوال ارشد  2500 تومان نام رشته :  علوم سیاسی کددرس   :&...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان نام رشته :  عمومی کارشناسی-ارشد-دکتری کددرس   : 1220657-122065...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روابط خارجی ایران باقدرتهای بزرگ از1357تا1320

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روابط خارجی ایران باقدرتهای بزرگ از1357تا1320 باکد درس 1231059رشته علوم سیاسی. نام درس :روابط خارجی ایران باقدرتهای بزرگ از1357تا1320 2 سوال ارشد  100 تومان نام رشته :  علوم سیاسی کددرس ...

1,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روابط متقابل دولتهای خاورمیانه باتوجه به نفوذقدرتهای بزرگ

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس --روابط متقابل دولتهای خاورمیانه باتوجه به نفوذقدرتهای بزرگ باکد درس 1231067 رشته علوم سیاسی. نام درس :روابط متقابل دولتهای خاورمیانه باتوجه به نفوذقدرتهای بزرگ 5 سوال ارشد  2000 تومان نام رشته :  عل...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روش تحقیق درعلوم سیاسی
4 سوال ارشد -کد1231057
روش تحقیق درعلوم سیاسی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روش تحقیق درعلوم سیاسی باکد درس 1231057رشته علوم سیاسی. نام درس :   روش تحقیق درعلوم سیاسی 4 سوال ارشد  2500 تومان نام رشته :  علوم سیاسی کددرس   :    ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
سمینارانقلاب اسلامی ایران وبازتاب آن برمسایل استراتژی منطقه وجهان

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس سمینارانقلاب اسلامی ایران وبازتاب آن برمسایل استراتژی منطقه وجهان باکد درس 1231054رشته علوم سیاسی. نام درس :سمینارانقلاب اسلامی ایران وبازتاب آن برمسایل استراتژی منطقه وجهان 3 سوال ارشد  2000 تومان نام رش...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
سمینارجنبشهای اسلامی درقرن بیستم وتاثیرانقلاب اسلامی برآنها

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس سمینارجنبشهای اسلامی درقرن بیستم وتاثیرانقلاب اسلامی برآنها باکد درس 1231062رشته علوم سیاسی. نام درس :سمینارجنبشهای اسلامی درقرن بیستم وتاثیرانقلاب اسلامی برآنها 3 سوال ارشد  2000 تومان نام رشته :  ع...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
سمینارمسایل کشورهای جهان سوم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس سمینارمسایل کشورهای جهان سوم باکد درس 1231056رشته علوم سیاسی. نام درس :   سمینارمسایل کشورهای جهان سوم 2 سوال ارشد  1000 تومان نام رشته :  علوم سیاسی کددرس   :  ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد