خریدمطمئن وآسان

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی کشور

 
لینک های کاربردی
دانشگاه پيام نور هرمزگان
سیستم جامع گلستان
سیستم جامع گلستان
سازمان بین المللی کار
کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام نور
پایگاه مجلات تخصصی نور
دانشگاه پيام نور نوشهر
دانشگاه پيام نور اسکو
دانشگاه پيام نور اصفهان
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي
دانشگاه پیام نور بوشهر
دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی
دانشگاه پيام نور شیراز
دانشگاه پيام نور کرند غرب
پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه نیوز
پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه نیوز
دانشگاه پيام نور اردستان
نشریات الکترونیکی انگلیسی
دانشگاه پيام نور ميبد
سامانه یادگیری الکترونیکی
دانشگاه پيام نور روانسر
دانشگاه پيام نور نيشابور
دانشگاه پیام نور اردکان
دانشگاه پيام نور قزوين
دانشگاه پيام نور یاسوج
دانشگاه پيام نور سيستان و بلوچستان
دانشگاه پيام نور زهان
دانشگاه پيام نور ميبد
سامانه اطلاعات تدوین منابع آموزشی دانشگاه پیام نور
پایگاه ثبت اطلاعات پایان نامه
کتاب های الکترونیکی فارسی
چکیده پایان نامه های الکترونیکی فارسی
اداره گواهینامه های حرفه ای
آمارهای سازمان ملل
دانشگاه پيام نور کرمان
دانشگاه پيام نور کنگاور
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
دانشگاه پيام نور شاهين شهر
دانشگاه پيام نور جوانرود
دانشگاه پيام نور همدان
دانشگاه پيام نور سنندج
دانشگاه پيام نور هرسین
نرم افزارهای موردنیاز
 
سبد خرید
0 فایل
 
لیست نمونه سوالات
 
آخرین اخبار

فایل نمونه سوالات کارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی شهری … ادامه خبر

فایل نمونه سوالات کارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی روستایی … ادامه خبر

کانون فارغ التحصیلان دانشگاه راه اندازی می شود … ادامه خبر

فلسفه ایجاد دانشگاه پیام نور برقراری عدالت آموزشی است/مجمع خیرین دانشگاه پیام نور تشکیل می شود … ادامه خبر

پیام ریاست دانشگاه پیام نور به مناسبت شهادت شیخ نمر،عالم بزرگ جهان اسلام … ادامه خبر

علوم سیاسی

ترتیب:
افکارسیاسی درایران وجهان اسلام
افکارسیاسی درایران وجهان اسلام
3 سوال ارشد -کد1231068
20,000 ریال
تاریخ اندیشه های سیاسی درغرب قبل ازافلاطون تاقرن بیستم
تاریخ اندیشه های سیاسی درغرب قبل ازافلاطون تاقرن بیستم
7 سوال ارشد-کد1231006
40,000 ریال
تحولات سیاسی واجتماعی ایران از1320تا1357
تحولات سیاسی واجتماعی ایران از1320تا1357
5 سوال ارشد-کد1231004
35,000 ریال
جامعه شناسی سیاسی
جامعه شناسی سیاسی
5 سوال ارشد -کد1231053
20,000 ریال
جامعه شناسی سیاسی(جبرانی ارشد)
جامعه شناسی سیاسی(جبرانی ارشد)
4 سوال ارشد-کد1227003
25,000 ریال
حفظ جزء 30قرآن کریم
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
50,000 ریال
روابط خارجی ایران باقدرتهای بزرگ از1357تا1320
روابط خارجی ایران باقدرتهای بزرگ از1357تا1320
2 سوال ارشد -کد1231059
1,000 ریال
روابط متقابل دولتهای خاورمیانه باتوجه به نفوذقدرتهای بزرگ
روابط متقابل دولتهای خاورمیانه باتوجه به نفوذقدرتهای بزرگ
5 سوال ارشد -کد1231067
20,000 ریال
روش تحقیق درعلوم سیاسی
روش تحقیق درعلوم سیاسی
4 سوال ارشد -کد1231057
25,000 ریال
سمینارانقلاب اسلامی ایران وبازتاب آن برمسایل استراتژی منطقه وجهان
سمینارانقلاب اسلامی ایران وبازتاب آن برمسایل استراتژی منطقه وجهان
3 سوال ارشد -کد1231054
20,000 ریال
سمینارجنبشهای اسلامی درقرن بیستم وتاثیرانقلاب اسلامی برآنها
سمینارجنبشهای اسلامی درقرن بیستم وتاثیرانقلاب اسلامی برآنها
3 سوال ارشد -کد1231062
20,000 ریال
سمینارمسایل کشورهای جهان سوم
سمینارمسایل کشورهای جهان سوم
2 سوال ارشد -کد1231056
10,000 ریال