خریدمطمئن وآسان

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی کشور

 
لینک های کاربردی
سازمان بین المللی کار
پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه نیوز
پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه نیوز
دانشگاه پیام نور اردکان
دانشگاه پيام نور ميبد
دانشگاه پيام نور اردستان
دانشگاه پيام نور تفت
دانشگاه پيام نور همدان
دانشگاه پيام نور قزوين
دانشگاه پيام نور اسکو
سیستم جامع گلستان
سیستم جامع گلستان
دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی
دانشگاه پيام نور روانسر
دانشگاه پيام نور چهارمحال و بختياري
دانشگاه پيام نور اصفهان
دانشگاه پيام نور شاهين شهر
پایگاه ثبت اطلاعات پایان نامه
دانشگاه پيام نور شیراز
دانشگاه پيام نور ميبد
چکیده پایان نامه های الکترونیکی فارسی
پایگاه مجلات تخصصی نور
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
سامانه اطلاعات تدوین منابع آموزشی دانشگاه پیام نور
آمارهای سازمان ملل
کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام نور
دانشگاه پیام نور بوشهر
سامانه یادگیری الکترونیکی
دانشگاه پيام نور تهران
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي
دانشگاه پيام نور یاسوج
دانشگاه پيام نور کرند غرب
دانشنامه آنلاین پرسیار
دانشگاه پيام نور هرمزگان
دانشگاه پيام نور تاکستان
دانشگاه پيام نور سيستان و بلوچستان
اداره گواهینامه های حرفه ای
دانشگاه پيام نور جوانرود
نشریات الکترونیکی انگلیسی
دانشگاه پيام نور نوشهر
دانشگاه پيام نور نيشابور
دانشگاه پيام نور زهان
نرم افزارهای موردنیاز
 
سبد خرید
0 فایل
 
لیست نمونه سوالات
 
آخرین اخبار

فایل نمونه سوالات کارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی شهری … ادامه خبر

فایل نمونه سوالات کارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی روستایی … ادامه خبر

کانون فارغ التحصیلان دانشگاه راه اندازی می شود … ادامه خبر

فلسفه ایجاد دانشگاه پیام نور برقراری عدالت آموزشی است/مجمع خیرین دانشگاه پیام نور تشکیل می شود … ادامه خبر

پیام ریاست دانشگاه پیام نور به مناسبت شهادت شیخ نمر،عالم بزرگ جهان اسلام … ادامه خبر

جغرافیا طبیعی

ترتیب:
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان نام رشته :  عمومی کارشناسی-ارشد-دکتری کددرس   : 1220657-122065...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات اقلیم شناسی دینامیک

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقلیم شناسی دینامیک باکد درس 1216488رشته جغرافیای طبیعی. نام درس :   اقلیم شناسی دینامیک 3 سوال ارشد  2000 تومان نام رشته :  جغرافیای طبیعی کددرس   :  &nbs...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات اقلیم وبحرانهای محیطی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقلیم وبحرانهای محیطی باکد درس 1216356رشته جغرافیای طبیعی. نام درس :   اقلیم وبحرانهای محیطی 7 سوال ارشد  3400 تومان نام رشته :  جغرافیای طبیعی کددرس   :   ...

34,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات اکوسیستمهای محیطی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اکوسیستمهای محیطی باکد درس 1216348رشته جغرافیای طبیعی. نام درس :   اکوسیستمهای محیطی 10 سوال ارشد  5000 تومان نام رشته :  جغرافیای طبیعی کددرس   :    ...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات انسان ومحیط
10 سوال ارشد-کد1216346
نمونه سوالات انسان ومحیط

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس انسان ومحیط باکد درس 1216346رشته جغرافیای طبیعی. نام درس :   انسان ومحیط 10 سوال ارشد  5000 تومان نام رشته :  جغرافیای طبیعی کددرس   :      ...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات برنامه ریزی محیطی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس برنامه ریزی محیطی باکد درس 1216354رشته جغرافیای طبیعی. نام درس :   برنامه ریزی محیطی 6 سوال ارشد  2500 تومان نام رشته :  جغرافیای طبیعی کددرس   :    &...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات روش تحقیق درجغرافیاطبیعی(روش تحقیق درمطالعات شهری ومنطقه ای)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روش تحقیق درجغرافیاطبیعی باکد درس 1216350رشته جغرافیای طبیعی. نام درس :   روش تحقیق درجغرافیاطبیعی 11 سوال ارشد  5500 تومان نام رشته :  جغرافیای طبیعی کددرس   :  121...

55,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات روشهای اقلیم شناسی وتهیه وتفسیرنقشه های اقلیمی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روشهای اقلیم شناسی وتهیه وتفسیرنقشه های اقلیمی باکد درس 1216349رشته جغرافیای طبیعی. نام درس :روشهای اقلیم شناسی وتهیه وتفسیرنقشه های اقلیمی 3 سوال ارشد  1500 تومان نام رشته :  جغرافیای طبیعی ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات کاربردآمارواحتمالات دراقلیم شناسی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس کاربردآمارواحتمالات دراقلیم شناسی باکد درس 1216376رشته جغرافیای طبیعی. نام درس : کاربردآمارواحتمالات دراقلیم شناسی 2 سوال ارشد  1000 تومان نام رشته :  جغرافیای طبیعی کددرس   :...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات کاربرداقلیم دربرنامه ریزی محیطی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس کاربرداقلیم دربرنامه ریزی محیطی باکد درس 1216357رشته جغرافیای طبیعی. نام درس :   کاربرداقلیم دربرنامه ریزی محیطی 5 سوال ارشد  2000 تومان نام رشته :  جغرافیای طبیعی کددرس ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات کاربردسیستم اطلاعات جغرافیایی درمطالعات محیطی- GIS

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس کاربردسیستم اطلاعات جغرافیایی درمطالعات محیطی- GIS باکد درس 1216351رشته جغرافیای طبیعی. نام درس : کاربردسیستم اطلاعات جغرافیایی درمطالعات محیطی- GIS 2 سوال ارشد  1000 تومان نام رشته :  جغرافیای طبیعی...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات کاربردکامپیوتردراقلیم شناسی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس کاربردکامپیوتردراقلیم شناسی باکد درس 1216360رشته جغرافیای طبیعی. نام درس :   کاربردکامپیوتردراقلیم شناسی 7 سوال ارشد  2700 تومان نام رشته :  جغرافیای طبیعی کددرس   :...

27,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد