خریدمطمئن وآسان

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی کشور

 
لینک های کاربردی
دانشنامه آنلاین پرسیار
دانشگاه پيام نور هرسین
دانشگاه پيام نور روانسر
دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی
سازمان بین المللی کار
پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه نیوز
پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه نیوز
دانشگاه پيام نور قزوين
پایگاه مجلات تخصصی نور
دانشگاه پيام نور ميبد
دانشگاه پيام نور شاهين شهر
چکیده پایان نامه های الکترونیکی فارسی
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي
دانشگاه پیام نور اردکان
سامانه یادگیری الکترونیکی
دانشگاه پیام نور بوشهر
دانشگاه پيام نور اسکو
دانشگاه پيام نور نيشابور
آمارهای سازمان ملل
دانشگاه پيام نور جوانرود
دانشگاه پيام نور هرمزگان
دانشگاه پيام نور نوشهر
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
دانشگاه پيام نور تهران
دانشگاه پيام نور کرند غرب
دانشگاه پيام نور تاکستان
کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام نور
دانشگاه پيام نور چهارمحال و بختياري
دانشگاه پيام نور تفت
دانشگاه پيام نور اردستان
دانشگاه پيام نور ميبد
دانشگاه پيام نور سيستان و بلوچستان
دانشگاه پيام نور یاسوج
دانشگاه پيام نور شیراز
کتاب های الکترونیکی فارسی
پایگاه ثبت اطلاعات پایان نامه
سامانه اطلاعات تدوین منابع آموزشی دانشگاه پیام نور
دانشگاه پيام نور کرمان
دانشگاه پيام نور اصفهان
دانشگاه پيام نور سنندج
نشریات الکترونیکی انگلیسی
نرم افزارهای موردنیاز
 
سبد خرید
0 فایل
 
لیست نمونه سوالات
 
آخرین اخبار

فایل نمونه سوالات کارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی شهری … ادامه خبر

فایل نمونه سوالات کارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی روستایی … ادامه خبر

کانون فارغ التحصیلان دانشگاه راه اندازی می شود … ادامه خبر

فلسفه ایجاد دانشگاه پیام نور برقراری عدالت آموزشی است/مجمع خیرین دانشگاه پیام نور تشکیل می شود … ادامه خبر

پیام ریاست دانشگاه پیام نور به مناسبت شهادت شیخ نمر،عالم بزرگ جهان اسلام … ادامه خبر

جغرافیا طبیعی

ترتیب:
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان نام رشته :  عمومی کارشناسی-ارشد-دکتری کددرس   : 1220657-122065...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات اقلیم شناسی دینامیک

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقلیم شناسی دینامیک باکد درس 1216488رشته جغرافیای طبیعی. نام درس :   اقلیم شناسی دینامیک 3 سوال ارشد  2000 تومان نام رشته :  جغرافیای طبیعی کددرس   :  &nbs...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات اقلیم وبحرانهای محیطی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقلیم وبحرانهای محیطی باکد درس 1216356رشته جغرافیای طبیعی. نام درس :   اقلیم وبحرانهای محیطی 7 سوال ارشد  3400 تومان نام رشته :  جغرافیای طبیعی کددرس   :   ...

34,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات اکوسیستمهای محیطی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اکوسیستمهای محیطی باکد درس 1216348رشته جغرافیای طبیعی. نام درس :   اکوسیستمهای محیطی 10 سوال ارشد  5000 تومان نام رشته :  جغرافیای طبیعی کددرس   :    ...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات انسان ومحیط
10 سوال ارشد-کد1216346
نمونه سوالات انسان ومحیط

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس انسان ومحیط باکد درس 1216346رشته جغرافیای طبیعی. نام درس :   انسان ومحیط 10 سوال ارشد  5000 تومان نام رشته :  جغرافیای طبیعی کددرس   :      ...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات برنامه ریزی محیطی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس برنامه ریزی محیطی باکد درس 1216354رشته جغرافیای طبیعی. نام درس :   برنامه ریزی محیطی 6 سوال ارشد  2500 تومان نام رشته :  جغرافیای طبیعی کددرس   :    &...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات روش تحقیق درجغرافیاطبیعی(روش تحقیق درمطالعات شهری ومنطقه ای)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روش تحقیق درجغرافیاطبیعی باکد درس 1216350رشته جغرافیای طبیعی. نام درس :   روش تحقیق درجغرافیاطبیعی 11 سوال ارشد  5500 تومان نام رشته :  جغرافیای طبیعی کددرس   :  121...

55,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات روشهای اقلیم شناسی وتهیه وتفسیرنقشه های اقلیمی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روشهای اقلیم شناسی وتهیه وتفسیرنقشه های اقلیمی باکد درس 1216349رشته جغرافیای طبیعی. نام درس :روشهای اقلیم شناسی وتهیه وتفسیرنقشه های اقلیمی 3 سوال ارشد  1500 تومان نام رشته :  جغرافیای طبیعی ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات کاربردآمارواحتمالات دراقلیم شناسی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس کاربردآمارواحتمالات دراقلیم شناسی باکد درس 1216376رشته جغرافیای طبیعی. نام درس : کاربردآمارواحتمالات دراقلیم شناسی 2 سوال ارشد  1000 تومان نام رشته :  جغرافیای طبیعی کددرس   :...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات کاربرداقلیم دربرنامه ریزی محیطی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس کاربرداقلیم دربرنامه ریزی محیطی باکد درس 1216357رشته جغرافیای طبیعی. نام درس :   کاربرداقلیم دربرنامه ریزی محیطی 5 سوال ارشد  2000 تومان نام رشته :  جغرافیای طبیعی کددرس ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات کاربردسیستم اطلاعات جغرافیایی درمطالعات محیطی- GIS

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس کاربردسیستم اطلاعات جغرافیایی درمطالعات محیطی- GIS باکد درس 1216351رشته جغرافیای طبیعی. نام درس : کاربردسیستم اطلاعات جغرافیایی درمطالعات محیطی- GIS 2 سوال ارشد  1000 تومان نام رشته :  جغرافیای طبیعی...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات کاربردکامپیوتردراقلیم شناسی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس کاربردکامپیوتردراقلیم شناسی باکد درس 1216360رشته جغرافیای طبیعی. نام درس :   کاربردکامپیوتردراقلیم شناسی 7 سوال ارشد  2700 تومان نام رشته :  جغرافیای طبیعی کددرس   :...

27,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد