خریدمطمئن وآسان

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی کشور

 
لینک های کاربردی
نشریات الکترونیکی انگلیسی
دانشگاه پيام نور هرمزگان
دانشگاه پيام نور اسکو
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي
دانشگاه پيام نور سنندج
سامانه اطلاعات تدوین منابع آموزشی دانشگاه پیام نور
دانشگاه پيام نور ميبد
دانشگاه پيام نور یاسوج
دانشگاه پيام نور اردستان
دانشنامه آنلاین پرسیار
آمارهای سازمان ملل
دانشگاه پيام نور نوشهر
سیستم جامع گلستان
سیستم جامع گلستان
دانشگاه پيام نور قزوين
کتاب های الکترونیکی فارسی
دانشگاه پيام نور تهران
دانشگاه پيام نور تاکستان
پایگاه مجلات تخصصی نور
دانشگاه پيام نور سيستان و بلوچستان
دانشگاه پيام نور نيشابور
دانشگاه پيام نور جوانرود
اداره گواهینامه های حرفه ای
دانشگاه پيام نور زهان
دانشگاه پيام نور کنگاور
دانشگاه پيام نور شیراز
دانشگاه پيام نور کرند غرب
دانشگاه پيام نور اصفهان
چکیده پایان نامه های الکترونیکی فارسی
سامانه یادگیری الکترونیکی
دانشگاه پیام نور اردکان
پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه نیوز
پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه نیوز
کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام نور
دانشگاه پيام نور چهارمحال و بختياري
دانشگاه پيام نور کرمان
دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی
پایگاه ثبت اطلاعات پایان نامه
دانشگاه پيام نور هرسین
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
سازمان بین المللی کار
دانشگاه پيام نور روانسر
نرم افزارهای موردنیاز
 
سبد خرید
0 فایل
 
لیست نمونه سوالات
 
آخرین اخبار

فایل نمونه سوالات کارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی شهری … ادامه خبر

فایل نمونه سوالات کارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی روستایی … ادامه خبر

کانون فارغ التحصیلان دانشگاه راه اندازی می شود … ادامه خبر

فلسفه ایجاد دانشگاه پیام نور برقراری عدالت آموزشی است/مجمع خیرین دانشگاه پیام نور تشکیل می شود … ادامه خبر

پیام ریاست دانشگاه پیام نور به مناسبت شهادت شیخ نمر،عالم بزرگ جهان اسلام … ادامه خبر

جغرافیاشهری

ترتیب:
ارزیابی پیامدهای زیست محیطی برنامه های توسعه شهری

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس ارزیابی پیامدهای زیست محیطی برنامه های توسعه شهری باکد درس 1216551رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری. نام درس :ارزیابی پیامدهای زیست محیطی برنامه های توسعه شهری 1 سوال ارشد  1000 تومان نام رشته :  جغرافیا...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
ارزیابی پیامدهای طرحهای بهسازی و نوسازی شهری

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس ارزیابی پیامدهای طرحهای بهسازی و نوسازی شهری باکد درس 1216562رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری. نام درس :ارزیابی پیامدهای طرحهای بهسازی و نوسازی شهری 1 سوال ارشد  1000 تومان نام رشته :  جغرافیاوبرنامه ری...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول وروشهای برنامه ریزی مجتمع های زیستی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول وروشهای برنامه ریزی مجتمع های زیستی  باکد درس 1216312رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری. نام درس :ا  اصول وروشهای برنامه ریزی مجتمع های زیستی 8 سوال ارشد  3900 تومان نام رشته :  جغرافیاوبرن...

39,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول ومبانی برنامه ریزی منطقه ای(گرایش شهری)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول ومبانی برنامه ریزی منطقه ای(گرایش شهری) باکد درس 1216305رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری. نام درس :اصول ومبانی برنامه ریزی منطقه ای(گرایش شهری) 10 سوال ارشد  5600 تومان نام رشته :  جغرافیاوبرنامه ر...

56,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصادزمین ومسکن شهری
1 سوال ارشد-کد1216568
اقتصادزمین ومسکن شهری

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقتصادزمین ومسکن شهری باکد درس 1216568رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری. نام درس :  اقتصادزمین ومسکن شهری 1 سوال ارشد  1000 تومان نام رشته :  جغرافیاوبرنامه ریزی شهری کددرس   :&nb...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصادشهری پیشرفته
6 سوال ارشد-کد1216502
اقتصادشهری پیشرفته

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقتصادشهری پیشرفته باکد درس 1216502رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری. نام درس :  اقتصادشهری پیشرفته 6 سوال ارشد  3200 تومان نام رشته :  جغرافیاوبرنامه ریزی شهری کددرس   : &nb...

32,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
برنامه ریزی بافتهای فرسوده و مساله دار شهری در ایران

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس برنامه ریزی بافتهای فرسوده و مساله دار شهری در ایران باکد درس 1216564-1216599رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری. نام درس :برنامه ریزی بافتهای فرسوده و مساله دار شهری در ایران 2 سوال ارشد  2000 تومان نام رشته :...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
برنامه ریزی شهرهای جدید
9 سوال ارشد-کد1216313
برنامه ریزی شهرهای جدید

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس برنامه ریزی شهرهای جدید باکد درس 1216313رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری. نام درس :  برنامه ریزی شهرهای جدید 9 سوال ارشد  4700 تومان نام رشته :  جغرافیاوبرنامه ریزی شهری کددرس &n...

47,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس برنامه ریزی کاربری اراضی شهری باکد درس 1216313رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری. نام درس :  برنامه ریزی کاربری اراضی شهری 10 سوال ارشد  5100 تومان نام رشته :  جغرافیاوبرنامه ریزی شهری کددرس...

51,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
برنامه ریزی مجتمع های زیستی وشهرهای جدید

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس برنامه ریزی مجتمع های زیستی وشهرهای جدید باکد درس 1216556رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری. نام درس :برنامه ریزی مجتمع های زیستی وشهرهای جدید 2 سوال ارشد  1500 تومان نام رشته :  جغرافیاوبرنامه ریزی شهری ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
برنامه ریزی محیط زیست شهری درایران

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس برنامه ریزی محیط زیست شهری درایران باکد درس 1216601رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری. نام درس :   برنامه ریزی محیط زیست شهری درایران 2 سوال ارشد  2000 تومان نام رشته :  جغرافیاوبرنامه ریزی شهری...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تحلیلهای جمعیتی دربرنامه ریزی شهری

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تحلیلهای جمعیتی دربرنامه ریزی شهری باکد درس 1216314رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری. نام درس : تحلیلهای جمعیتی دربرنامه ریزی شهری 9 سوال ارشد  5000 تومان نام رشته :  جغرافیاوبرنامه ریزی شهری کد...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد