خریدمطمئن وآسان

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی کشور

 
لینک های کاربردی
دانشگاه پيام نور اسکو
دانشگاه پيام نور تاکستان
دانشگاه پيام نور زهان
کتاب های الکترونیکی فارسی
دانشگاه پيام نور ميبد
دانشگاه پيام نور همدان
دانشگاه پيام نور شاهين شهر
سامانه اطلاعات تدوین منابع آموزشی دانشگاه پیام نور
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي
دانشگاه پيام نور سيستان و بلوچستان
دانشگاه پيام نور ميبد
دانشگاه پيام نور سنندج
آمارهای سازمان ملل
دانشگاه پيام نور نيشابور
سازمان بین المللی کار
دانشگاه پيام نور شیراز
چکیده پایان نامه های الکترونیکی فارسی
دانشگاه پيام نور کرمان
دانشگاه پيام نور کنگاور
دانشگاه پيام نور هرمزگان
نشریات الکترونیکی انگلیسی
دانشگاه پيام نور کرند غرب
اداره گواهینامه های حرفه ای
دانشگاه پيام نور تهران
سیستم جامع گلستان
سیستم جامع گلستان
پایگاه ثبت اطلاعات پایان نامه
دانشگاه پيام نور چهارمحال و بختياري
دانشگاه پيام نور یاسوج
دانشگاه پيام نور روانسر
پایگاه مجلات تخصصی نور
دانشگاه پيام نور اردستان
دانشگاه پيام نور قزوين
دانشگاه پيام نور تفت
پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه نیوز
پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه نیوز
دانشنامه آنلاین پرسیار
دانشگاه پيام نور اصفهان
سامانه یادگیری الکترونیکی
دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی
دانشگاه پیام نور اردکان
نرم افزارهای موردنیاز
 
سبد خرید
0 فایل
 
لیست نمونه سوالات
 
آخرین اخبار

فایل نمونه سوالات کارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی شهری … ادامه خبر

فایل نمونه سوالات کارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی روستایی … ادامه خبر

کانون فارغ التحصیلان دانشگاه راه اندازی می شود … ادامه خبر

فلسفه ایجاد دانشگاه پیام نور برقراری عدالت آموزشی است/مجمع خیرین دانشگاه پیام نور تشکیل می شود … ادامه خبر

پیام ریاست دانشگاه پیام نور به مناسبت شهادت شیخ نمر،عالم بزرگ جهان اسلام … ادامه خبر

مدیریت دولتی

ترتیب:
آماروکاربردآن درمدیریت
7 سوال ارشد-کد1218201
آماروکاربردآن درمدیریت

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آماروکاربردآن درمدیریت باکد درس 1218201رشته مدیریت دولتی. نام درس :   آماروکاربردآن درمدیریت 7 سوال ارشد  3000 تومان نام رشته : مدیریت دولتی کددرس   :    &...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بررسی مسایل مدیریت دولتی ایران

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بررسی مسایل مدیریت دولتی ایران باکد درس 1218197رشته مدیریت دولتی. نام درس :   بررسی مسایل مدیریت دولتی ایران 4 سوال ارشد  1000 تومان نام رشته : مدیریت دولتی کددرس   : &nb...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی باکد درس 1218194رشته مدیریت دولتی. نام درس :   برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی 8 سوال ارشد  4000 تومان نام رشته : مدیریت دولتی کددرس   :&...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بودجه عمومی وبودجه شرکتهای دولتی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بودجه عمومی وبودجه شرکتهای دولتی باکد درس 1218302رشته مدیریت دولتی. نام درس :   بودجه عمومی وبودجه شرکتهای دولتی 1 سوال ارشد  500 تومان نام رشته : مدیریت دولتی کددرس   : ...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تئوریهای مدیریت پیشرفته
9 سوال‌ارشد-کد1218185
تئوریهای مدیریت پیشرفته

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تئوریهای مدیریت پیشرفته باکد درس 1218185رشته مدیریت دولتی. نام درس :   تئوریهای مدیریت پیشرفته 9 سوال ارشد  3500 تومان نام رشته : مدیریت دولتی کددرس   :    ...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تجزیه وتحلیل سیستم(جبرانی ارشد)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تجزیه وتحلیل سیستم(جبرانی ارشد) باکد درس 1218033رشته مدیریت دولتی. نام درس :   تجزیه وتحلیل سیستم(جبرانی ارشد) 7 سوال ارشد  4000 تومان نام رشته : مدیریت دولتی کددرس   : &...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تحقیق درعملیات پیشرفته
10 سوال ارشد-کد1218192
تحقیق درعملیات پیشرفته

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تحقیق درعملیات پیشرفته باکد درس 1218192رشته مدیریت دولتی. نام درس :   تحقیق درعملیات پیشرفته 10 سوال ارشد  4000 تومان نام رشته : مدیریت دولتی کددرس   :    ...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تحلیل آماری
9 سوال‌ارشد-کد1218193
تحلیل آماری

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تحلیل آماری باکد درس 1218193رشته مدیریت دولتی. نام درس :   تحلیل آماری 9 سوال ارشد  4000 تومان نام رشته : مدیریت دولتی کددرس   :        ...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تصمیم گیری درمسایل مالی
3 سوال‌ارشد-کد1218303
تصمیم گیری درمسایل مالی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تصمیم گیری درمسایل مالی باکد درس 1218103رشته مدیریت دولتی. نام درس :   تصمیم گیری درمسایل مالی 3 سوال ارشد  1000 تومان نام رشته : مدیریت دولتی کددرس   :    ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان نام رشته :  عمومی کارشناسی-ارشد-دکتری کددرس   : 1220657-122065...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حقوق اساسی سازمانهای دولتی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حقوق اساسی سازمانهای دولتی باکد درس 1234011رشته مدیریت دولتی. نام درس :   حقوق اساسی سازمانهای دولتی 4 سوال ارشد  1500 تومان نام رشته : مدیریت دولتی کددرس   :   ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روش تحقیق درمدیریت (جبرانی ارشد)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روش تحقیق درمدیریت (جبرانی ارشد) باکد درس 1218029رشته مدیریت دولتی. نام درس :  روش تحقیق درمدیریت (جبرانی ارشد) 6 سوال ارشد  3000 تومان نام رشته : مدیریت دولتی کددرس   :  ...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد