حسابداری

ترتیب:
اصول حسابداری 1(جبرانی ارشد)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول حسابداری 1(جبرانی ارشد) باکد درس 1214017رشته حسابداری. نام درس :   اصول حسابداری 1(جبرانی ارشد) 8 سوال ارشد &n...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول حسابداری 3(جبرانی ارشد)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول حسابداری 3(جبرانی ارشد)باکد درس 1214076رشته حسابداری. نام درس :   اصول حسابداری 3(جبرانی ارشد) 9 سوال ارشد &nb...

45,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصادمدیریت (حسابداری - مدیریت بازرگانی)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقتصادمدیریت باکد درس 1214058رشته حسابداری. نام درس :   اقتصادمدیریت 10 سوال ارشد  3500 تومان ن...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بررسی مواردخاص درحسابداری

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بررسی مواردخاص درحسابداری باکد درس 1214056رشته حسابداری. نام درس :   بررسی مواردخاص درحسابداری 9 سوال ارشد  ...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
پژوهش عملیاتی پیشرفته
1 سوال ارشد-کد1214062
پژوهش عملیاتی پیشرفته

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس پژوهش عملیاتی پیشرفته باکد درس 1214062رشته حسابداری. نام درس :   پژوهش عملیاتی پیشرفته 1 سوال ارشد  500 تومان ...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تئوری حسابداری1
8 سوال ارشد-کد1214047
تئوری حسابداری1

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تئوری حسابداری1 باکد درس 1214047رشته حسابداری. نام درس :   تئوری حسابداری1 8 سوال ارشد  3000 تومان ...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تئوری حسابداری2
7 سوال ارشد-کد1214050
تئوری حسابداری2

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تئوری حسابداری2 باکد درس 1214050رشته حسابداری. نام درس :   تئوری حسابداری2 7 سوال ارشد  2500 تومان ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تحلیل آماری (حسابداری)
7 سوال ارشد-کد1214057
تحلیل آماری (حسابداری)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تحلیل آماری باکد درس 1214057رشته حسابداری. نام درس :   تحلیل آماری 7 سوال ارشد  2500 تومان نام رشت...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تصمیم گیری درمسایل مالی - حسابداری

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تصمیم گیری درمسایل مالی باکد درس 1214052رشته حسابداری. نام درس :   تصمیم گیری درمسایل مالی 9 سوال ارشد  3000 تو...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حسابداری دولتی پیشرفته
8 سوال ارشد-کد1214051
حسابداری دولتی پیشرفته

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حسابداری دولتی پیشرفته باکد درس 1214051رشته حسابداری. نام درس :   حسابداری دولتی پیشرفته 8 سوال ارشد  3500 توم...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حسابداری مدیریت
7 سوال ارشد-کد1214049
حسابداری مدیریت

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حسابداری مدیریت باکد درس 1214049رشته حسابداری. نام درس :   حسابداری مدیریت 7 سوال ارشد  3000 تومان ن...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حسابداری میانه 2 (جبرانی ارشد)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حسابداری میانه 2 (جبرانی ارشد) باکد درس 1214023رشته حسابداری. نام درس : حسابداری میانه 2 (جبرانی ارشد) 6 سوال ارشد  30...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد