خریدمطمئن وآسان

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی کشور

 
لینک های کاربردی
دانشگاه پيام نور ميبد
دانشگاه پيام نور چهارمحال و بختياري
دانشگاه پيام نور اصفهان
پایگاه ثبت اطلاعات پایان نامه
دانشگاه پيام نور کرند غرب
سیستم جامع گلستان
سیستم جامع گلستان
دانشگاه پيام نور ميبد
پایگاه مجلات تخصصی نور
دانشگاه پيام نور تاکستان
دانشگاه پيام نور هرسین
کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام نور
دانشگاه پيام نور یاسوج
دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی
دانشگاه پيام نور اسکو
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
دانشگاه پيام نور جوانرود
دانشگاه پيام نور زهان
دانشگاه پيام نور قزوين
نشریات الکترونیکی انگلیسی
دانشگاه پيام نور شاهين شهر
سازمان بین المللی کار
دانشگاه پيام نور سنندج
سامانه اطلاعات تدوین منابع آموزشی دانشگاه پیام نور
آمارهای سازمان ملل
اداره گواهینامه های حرفه ای
دانشگاه پيام نور همدان
دانشگاه پيام نور تهران
دانشگاه پيام نور کنگاور
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي
سامانه یادگیری الکترونیکی
دانشگاه پيام نور شیراز
دانشگاه پیام نور بوشهر
دانشگاه پيام نور هرمزگان
دانشگاه پيام نور اردستان
کتاب های الکترونیکی فارسی
چکیده پایان نامه های الکترونیکی فارسی
دانشگاه پيام نور نيشابور
دانشگاه پيام نور تفت
پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه نیوز
پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه نیوز
دانشگاه پيام نور روانسر
نرم افزارهای موردنیاز
 
سبد خرید
0 فایل
 
لیست نمونه سوالات
 
آخرین اخبار

فایل نمونه سوالات کارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی شهری … ادامه خبر

فایل نمونه سوالات کارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی روستایی … ادامه خبر

کانون فارغ التحصیلان دانشگاه راه اندازی می شود … ادامه خبر

فلسفه ایجاد دانشگاه پیام نور برقراری عدالت آموزشی است/مجمع خیرین دانشگاه پیام نور تشکیل می شود … ادامه خبر

پیام ریاست دانشگاه پیام نور به مناسبت شهادت شیخ نمر،عالم بزرگ جهان اسلام … ادامه خبر

تربیت بدنی- مدیریت ورزشی

ترتیب:
آشنایی با کامپیوتر وکاربردنرم افزارها در تربیت بدنی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آشنایی با کامپیوتر وکاربردنرم افزارها در تربیت بدنی باکد درس 1215141رشته تربیت بدنی-مدیریت ورزشی. نام درس :آشنایی با کامپیوتر وکاربردنرم افزارها در تربیت بدنی 5 سوال ارشد  2200 تومان نام رشته : تربیت بدنی...

22,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول و مبانی مدیریت-مدیریت ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول و مبانی مدیریت باکد درس 1215202رشته تربیت بدنی-مدیریت ورزشی. نام درس :   اصول و مبانی مدیریت 2 سوال ارشد  1400 تومان نام رشته : تربیت بدنی- مدیریت ورزشی کددرس   : &n...

14,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول ومبانی مدیریت درسازمانهای ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول ومبانی مدیریت درسازمانهای ورزشی باکد درس 1215140رشته تربیت بدنی-مدیریت ورزشی. نام درس :اصول ومبانی مدیریت درسازمانهای ورزشی 4 سوال ارشد  1500 تومان نام رشته : تربیت بدنی- مدیریت ورزشی کددرس&...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
برنامه ریزی استراتژیک - مدیریت ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس برنامه ریزی استراتژیک باکد درس 1215345رشته تربیت بدنی-مدیریت ورزشی. نام درس :   برنامه ریزی استراتژیک 2 سوال ارشد  1700 تومان نام رشته : تربیت بدنی- مدیریت ورزشی کددرس   :&nbs...

17,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
پژوهشگری وتحقیق درتربیت بدنی- مدیریت ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس پژوهشگری وتحقیق درتربیت بدنی- مدیریت ورزشی باکد درس 1215193رشته تربیت بدنی-مدیریت ورزشی. نام درس :پژوهشگری وتحقیق درتربیت بدنی- مدیریت ورزشی 4 سوال ارشد  1500 تومان نام رشته : تربیت بدنی- مدیریت ورزشی ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تئوریهای سازمان ومدیریت -مدیریت ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تئوریهای سازمان ومدیریت باکد درس 1215135رشته تربیت بدنی-مدیریت ورزشی. نام درس :   تئوریهای سازمان ومدیریت 4 سوال ارشد  1700 تومان نام رشته : تربیت بدنی- مدیریت ورزشی کددرس &nb...

17,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تجزیه وتحلیل آماری پیشرفته -  مدیریت ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تجزیه وتحلیل آماری پیشرفته باکد درس 1215138رشته تربیت بدنی-مدیریت ورزشی. نام درس :   تجزیه وتحلیل آماری پیشرفته 7 سوال ارشد  2000 تومان نام رشته : تربیت بدنی- مدیریت ورزشی کددرس &n...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تجزیه وتحلیل آماری وکاربردآن درپژوهشهای تربیت بدنی- مدیریت ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تجزیه وتحلیل آماری وکاربردآن درپژوهشهای تربیت بدنی باکد درس 1215195رشته تربیت بدنی-مدیریت ورزشی. نام درس :تجزیه وتحلیل آماری وکاربردآن درپژوهشهای تربیت بدنی 6 سوال ارشد  2500 تومان نام رشته : تربیت بدنی- ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تحلیل آماری وکاربردنرم افزارهای آماری در ورزش- مدیریت ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تحلیل آماری وکاربردنرم افزارهای آماری در ورزش باکد درس 1215330رشته تربیت بدنی-مدیریت ورزشی. نام درس :تحلیل آماری وکاربردنرم افزارهای آماری در ورزش 2 سوال ارشد  1700 تومان نام رشته : تربیت بدنی- مدیریت ورز...

17,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تنیس روی میز 1 - جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تنیس روی میز1-جبرانی ارشدباکد درس 1215005رشته تربیت بدنی-مدیریت ورزشی. نام درس :   تنیس روی میز1-جبرانی ارشد 2 سوال ارشد  1000 تومان نام رشته : تربیت بدنی- مدیریت ورزشی کددرس ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان نام رشته :  عمومی کارشناسی-ارشد-دکتری کددرس   : 1220657-122065...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روشهای آماری وتحقیق پیشرفته در پژوهشها ی تربیت بدنی- مدیریت ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روشهای آماری وتحقیق پیشرفته در پژوهشها ی تربیت بدنی باکد درس 1215197رشته تربیت بدنی-مدیریت ورزشی. نام درس :روشهای آماری وتحقیق پیشرفته در پژوهشها ی تربیت بدنی 3 سوال ارشد  2000 تومان نام رشته : تربیت بدنی...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد