خریدمطمئن وآسان

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی کشور

 
لینک های کاربردی
پایگاه ثبت اطلاعات پایان نامه
دانشگاه پيام نور تهران
دانشگاه پيام نور سنندج
دانشگاه پيام نور نيشابور
کتاب های الکترونیکی فارسی
نشریات الکترونیکی انگلیسی
آمارهای سازمان ملل
دانشگاه پيام نور شیراز
دانشگاه پيام نور تاکستان
دانشگاه پيام نور روانسر
دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی
دانشگاه پيام نور هرمزگان
پایگاه مجلات تخصصی نور
دانشگاه پيام نور همدان
چکیده پایان نامه های الکترونیکی فارسی
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي
دانشگاه پيام نور اسکو
دانشگاه پيام نور زهان
دانشگاه پيام نور هرسین
دانشگاه پيام نور سيستان و بلوچستان
دانشگاه پيام نور جوانرود
دانشگاه پیام نور بوشهر
دانشگاه پيام نور قزوين
سامانه یادگیری الکترونیکی
دانشگاه پيام نور اردستان
دانشگاه پيام نور کرند غرب
دانشگاه پيام نور شاهين شهر
دانشگاه پيام نور کنگاور
دانشگاه پيام نور اصفهان
دانشگاه پيام نور چهارمحال و بختياري
دانشگاه پيام نور نوشهر
دانشگاه پيام نور یاسوج
اداره گواهینامه های حرفه ای
دانشگاه پيام نور ميبد
دانشگاه پيام نور ميبد
سازمان بین المللی کار
سامانه اطلاعات تدوین منابع آموزشی دانشگاه پیام نور
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
دانشگاه پیام نور اردکان
کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام نور
نرم افزارهای موردنیاز
 
سبد خرید
0 فایل
 
لیست نمونه سوالات
 
آخرین اخبار

فایل نمونه سوالات کارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی شهری … ادامه خبر

فایل نمونه سوالات کارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی روستایی … ادامه خبر

کانون فارغ التحصیلان دانشگاه راه اندازی می شود … ادامه خبر

فلسفه ایجاد دانشگاه پیام نور برقراری عدالت آموزشی است/مجمع خیرین دانشگاه پیام نور تشکیل می شود … ادامه خبر

پیام ریاست دانشگاه پیام نور به مناسبت شهادت شیخ نمر،عالم بزرگ جهان اسلام … ادامه خبر

تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی

ترتیب:
آمادگی جسمانی 1- فیزیولوژی ورزشی- جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آمادگی جسمانی 1 - جبرانی ارشد باکد درس 1215001رشته تربیت بدنی -گرایش فیزیولوژی ورزشی. نام درس :   آمادگی جسمانی 1-  جبرانی ارشد 3 سوال ارشد  1700 تومان نام رشته : تربیت بدنی- فیزی...

17,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آناتومی انسان-گرایش فیزیولوژی ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آناتومی انسان-گرایش فیزیولوژی ورزشی باکد درس -1215067---- رشته تربیت بدنی -گرایش فیزیولوژی ورزشی. نام درس : آناتومی انسان 1 سوال ارشد  500 تومان نام رشته : تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی کددرس ...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آناتومی انسانی- فیزیولوژی ورزشی-جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آناتومی انسانی-جبرانی ارشدباکد درس 1215003رشته تربیت بدنی -گرایش فیزیولوژی ورزشی. نام درس : آناتومی انسانی-جبرانی ارشد 3 سوال ارشد  1500 تومان نام رشته : تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی کددرس &n...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بیوشیمی ورزشی
6 سوال ارشد-کد1215122
بیوشیمی ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بیوشیمی ورزشی باکد درس 1215122رشته تربیت بدنی -گرایش فیزیولوژی ورزشی. نام درس :   بیوشیمی ورزشی 6 سوال ارشد  3200 تومان نام رشته : تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی کددرس   : &...

32,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
پژوهشگری وتحقیق در تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس پژوهشگری وتحقیق در تربیت بدنی باکد درس 1215193رشته تربیت بدنی -گرایش فیزیولوژی ورزشی. نام درس :   پژوهشگری وتحقیق در تربیت بدنی 4 سوال ارشد  1500 تومان نام رشته : تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تجزیه وتحلیل آماری وکاربردآن درپژوهشهای تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تجزیه وتحلیل آماری وکاربردآن درپژوهشهای تربیت بدنی باکد درس 1215195رشته تربیت بدنی -گرایش فیزیولوژی ورزشی. نام درس :تجزیه وتحلیل آماری وکاربردآن درپژوهشهای تربیت بدنی 6 سوال ارشد  2500 تومان نام رشته : تر...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تغذیه وورزش
1 سوال ارشد -کد1215128
تغذیه وورزش

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تغذیه وورزش باکد درس 1215128رشته تربیت بدنی -گرایش فیزیولوژی ورزشی. نام درس :   تغذیه وورزش -- سوال ارشد  --   تومان نام رشته : تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی کددرس   : ...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تکنیکهای آزمایشگاهی در فیزیولوژی ورزش

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تکنیکهای آزمایشگاهی در فیزیولوژی ورزش باکد درس 1215133رشته تربیت بدنی -گرایش فیزیولوژی ورزشی. نام درس : تکنیکهای آزمایشگاهی در فیزیولوژی ورزش 3 سوال ارشد  500 تومان نام رشته : تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی ...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان نام رشته :  عمومی کارشناسی-ارشد-دکتری کددرس   : 1220657-122065...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
دومیدانی 1- فیزیولوژی ورزشی- جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس دومیدانی 1 -جبرانی ارشدباکد درس 1215010رشته تربیت بدنی -گرایش فیزیولوژی ورزشی. نام درس :   دومیدانی 1 -جبرانی ارشد 4 سوال ارشد  2500 تومان نام رشته : تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روشهای آماری وتحقیق پیشرفته در پژوهشها ی تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روشهای آماری وتحقیق پیشرفته در پژوهشها ی تربیت بدنی باکد درس 1215197رشته تربیت بدنی -گرایش فیزیولوژی ورزشی. نام درس :روشهای آماری وتحقیق پیشرفته در پژوهشها ی تربیت بدنی 3 سوال ارشد  2000 تومان نام رشته : ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
زبان تخصصی - فیزیولوژی ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس زبان تخصصی باکد درس 1215156رشته تربیت بدنی -گرایش فیزیولوژی ورزشی. نام درس :   زبان تخصصی 3 سوال ارشد  500 تومان نام رشته : تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی کددرس   :  &n...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد