خریدمطمئن وآسان

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی کشور

 
لینک های کاربردی
دانشگاه پيام نور اردستان
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي
دانشگاه پيام نور کرمان
دانشگاه پيام نور تهران
سازمان بین المللی کار
چکیده پایان نامه های الکترونیکی فارسی
دانشگاه پيام نور نيشابور
سیستم جامع گلستان
سیستم جامع گلستان
کتاب های الکترونیکی فارسی
اداره گواهینامه های حرفه ای
دانشگاه پيام نور یاسوج
دانشگاه پيام نور شاهين شهر
پایگاه ثبت اطلاعات پایان نامه
پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه نیوز
پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه نیوز
کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام نور
دانشگاه پيام نور سنندج
پایگاه مجلات تخصصی نور
دانشگاه پيام نور تاکستان
دانشگاه پيام نور شیراز
دانشگاه پيام نور ميبد
دانشگاه پيام نور هرسین
دانشگاه پيام نور زهان
سامانه اطلاعات تدوین منابع آموزشی دانشگاه پیام نور
دانشگاه پيام نور نوشهر
دانشگاه پيام نور کنگاور
دانشگاه پیام نور اردکان
دانشگاه پيام نور قزوين
دانشگاه پيام نور سيستان و بلوچستان
دانشگاه پيام نور هرمزگان
دانشگاه پيام نور تفت
دانشگاه پيام نور اسکو
دانشنامه آنلاین پرسیار
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
دانشگاه پيام نور چهارمحال و بختياري
دانشگاه پيام نور ميبد
سامانه یادگیری الکترونیکی
دانشگاه پيام نور همدان
دانشگاه پيام نور روانسر
دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی
آمارهای سازمان ملل
نرم افزارهای موردنیاز
 
سبد خرید
0 فایل
 
لیست نمونه سوالات
 
آخرین اخبار

فایل نمونه سوالات کارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی شهری … ادامه خبر

فایل نمونه سوالات کارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی روستایی … ادامه خبر

کانون فارغ التحصیلان دانشگاه راه اندازی می شود … ادامه خبر

فلسفه ایجاد دانشگاه پیام نور برقراری عدالت آموزشی است/مجمع خیرین دانشگاه پیام نور تشکیل می شود … ادامه خبر

پیام ریاست دانشگاه پیام نور به مناسبت شهادت شیخ نمر،عالم بزرگ جهان اسلام … ادامه خبر

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

ترتیب:
آمادگي جسماني 1- جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آمادگي جسماني 1- جبرانی ارشد باکد درس 1215001رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی. نام درس : آمادگي جسماني 1- جبرانی ارشد 2 سوال ارشد  1200 تومان نام رشته : تربیت بدنی وعلوم ورزشی کددرس   : ...

12,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آناتومی انسان-گرایش عمومی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آناتومی انسان-گرایش عمومی باکد درس 1215160رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی. نام درس :   آناتومی انسان-گرایش عمومی 4 سوال ارشد  1500 تومان نام رشته : تربیت بدنی وعلوم ورزشی کددرس   ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول وفلسفه تربیت بدنی
5 سوال ارشد-کد1215066
اصول وفلسفه تربیت بدنی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول وفلسفه تربیت بدنی باکد درس 1215066رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی. نام درس :  اصول وفلسفه تربیت بدنی 5 سوال ارشد  2000 تومان نام رشته : تربیت بدنی وعلوم ورزشی کددرس   :  ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بیوشیمی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بیوشیمی باکد درس 1114205رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی. نام درس :   بیوشیمی 7 سوال ارشد  3700 تومان نام رشته : تربیت بدنی وعلوم ورزشی کددرس   :      ...

37,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بیومکانیک عضلات
4 سوال ارشد-کد1215073
بیومکانیک عضلات

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بیومکانیک عضلات  باکد درس 1215073رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی. نام درس :   بیومکانیک عضلات 4 سوال ارشد  1500 تومان نام رشته : تربیت بدنی وعلوم ورزشی کددرس   :  &...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بیومکانیک ورزشی
5 سوال ارشد-کد1215068
بیومکانیک ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بیومکانیک ورزشی باکد درس 1215068 رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی. نام درس :   بیومکانیک ورزشی 5 سوال ارشد  2000 تومان نام رشته : تربیت بدنی وعلوم ورزشی کددرس   :   ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
پژوهشگری وتحقیق در تربیت بدنی - تربیت بدنی وعلوم ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس پژوهشگری وتحقیق در تربیت بدنی - تربیت بدنی وعلوم ورزشی باکد درس 1215193رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی. نام درس :پژوهشگری وتحقیق در تربیت بدنی 5 سوال ارشد  2500 تومان نام رشته : تربیت بدنی وعلوم ورزشی ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تجزیه وتحلیل آماری وکاربردآن درپژوهشهای تربیت بدنی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تجزیه وتحلیل آماری وکاربردآن درپژوهشهای تربیت بدنی  باکد درس 1215195رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی. نام درس :تجزیه وتحلیل آماری وکاربردآن درپژوهشهای تربیت بدنی 6 سوال ارشد  2500 تومان نام رشته : تربیت ب...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تجزیه وتحلیل آماری-تربیت بدنی وعلوم ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تجزیه وتحلیل آماری  باکد درس 1215138رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی. نام درس :  تجزیه وتحلیل آماری 6 سوال ارشد  2000 تومان نام رشته : تربیت بدنی وعلوم ورزشی کددرس   :  &...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حرکات اصلاحی ودرمانی
7 سوال ارشد-کد1215072
حرکات اصلاحی ودرمانی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حرکات اصلاحی ودرمانی  باکد درس 1215072رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی. نام درس : حرکات اصلاحی ودرمانی 7 سوال ارشد  3700 تومان نام رشته : تربیت بدنی وعلوم ورزشی کددرس   :  &nb...

37,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان نام رشته :  عمومی کارشناسی-ارشد-دکتری کددرس   : 1220657-122065...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
دومیدانی 1- جبرانی ارشد
4 سوال ارشد-کد1215010
دومیدانی 1- جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس دومیدانی 1- جبرانی ارشد باکد درس 1215010رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی. نام درس :  دومیدانی 1- جبرانی ارشد 4 سوال ارشد  2500 تومان نام رشته : تربیت بدنی وعلوم ورزشی کددرس   : &nb...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد