خریدمطمئن وآسان

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی کشور

 
لینک های کاربردی
کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام نور
دانشگاه پیام نور بوشهر
پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه نیوز
پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه نیوز
دانشگاه پيام نور تاکستان
دانشگاه پيام نور هرسین
اداره گواهینامه های حرفه ای
دانشگاه پيام نور شیراز
دانشگاه پيام نور اردستان
دانشگاه پيام نور کرمان
دانشگاه پيام نور یاسوج
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
آمارهای سازمان ملل
دانشگاه پيام نور سنندج
دانشگاه پيام نور ميبد
دانشگاه پيام نور چهارمحال و بختياري
نشریات الکترونیکی انگلیسی
دانشگاه پيام نور کرند غرب
دانشگاه پيام نور نوشهر
دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی
دانشنامه آنلاین پرسیار
چکیده پایان نامه های الکترونیکی فارسی
سامانه یادگیری الکترونیکی
دانشگاه پيام نور قزوين
دانشگاه پیام نور اردکان
دانشگاه پيام نور ميبد
دانشگاه پيام نور نيشابور
دانشگاه پيام نور هرمزگان
دانشگاه پيام نور اسکو
دانشگاه پيام نور اصفهان
دانشگاه پيام نور کنگاور
دانشگاه پيام نور روانسر
دانشگاه پيام نور زهان
سامانه اطلاعات تدوین منابع آموزشی دانشگاه پیام نور
دانشگاه پيام نور همدان
کتاب های الکترونیکی فارسی
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي
سازمان بین المللی کار
دانشگاه پيام نور شاهين شهر
پایگاه ثبت اطلاعات پایان نامه
دانشگاه پيام نور سيستان و بلوچستان
نرم افزارهای موردنیاز
 
سبد خرید
0 فایل
 
لیست نمونه سوالات
 
آخرین اخبار

فایل نمونه سوالات کارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی شهری … ادامه خبر

فایل نمونه سوالات کارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی روستایی … ادامه خبر

کانون فارغ التحصیلان دانشگاه راه اندازی می شود … ادامه خبر

فلسفه ایجاد دانشگاه پیام نور برقراری عدالت آموزشی است/مجمع خیرین دانشگاه پیام نور تشکیل می شود … ادامه خبر

پیام ریاست دانشگاه پیام نور به مناسبت شهادت شیخ نمر،عالم بزرگ جهان اسلام … ادامه خبر

علوم تربیتی - مدیریت آموزشی

ترتیب:
اصول برنامه ریزی آموزشی- مدیریت آموزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول برنامه ریزی آموزشی باکد درس 1211417رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی. نام درس :  اصول برنامه ریزی آموزشی 7 سوال ارشد  3400 تومان نام رشته : علوم تربیتی - مدیریت آموزشی کددرس&nbs...

34,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول مدیریت آموزشی
4 سوال ارشد-کد1211420
اصول مدیریت آموزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول مدیریت آموزشی باکد درس 1211420رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی. نام درس :   اصول مدیریت آموزشی 4 سوال ارشد  2700 تومان نام رشته : علوم تربیتی - مدیریت آموزشی کددرس &n...

27,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول مدیریت آموزشی- جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول مدیریت آموزشی- جبرانی ارشدباکد درس 1211024رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی. نام درس :   اصول مدیریت آموزشی- جبرانی ارشد 1 سوال ارشد  500 تومان نام رشته : علوم تربیتی - مدیریت آموزش...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول مدیریت اسلامی-مدیریت آموزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول مدیریت اسلامی باکد درس 1211414رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی. نام درس :   اصول مدیریت اسلامی 6 سوال ارشد  2900 تومان نام رشته : علوم تربیتی - مدیریت آموزشی کددرس &n...

29,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول و فلسفه آموزش و پرورش-جبرانی ارشدمدیریت آموزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول و فلسفه آموزش و پرورش-جبرانی ارشدباکد درس 1211269رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی. نام درس : اصول و فلسفه آموزش و پرورش-جبرانی ارشد 1 سوال ارشد  500 تومان نام رشته : علوم تربیتی - مدیریت آمو...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تئوریهای سازمانی مدیریت- مدیریت آموزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تئوریهای سازمانی مدیریت باکد درس 1211413رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی. نام درس :   تئوریهای سازمانی مدیریت 8 سوال ارشد  3700 تومان نام رشته : علوم تربیتی - مدیریت آموزشی کدد...

37,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تجزیه و تحلیل سیستمها و کاربرد آن در مدیریت آموزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تجزیه و تحلیل سیستمها و کاربرد آن در مدیریت آموزشی باکد درس1211415رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی. نام درس :تجزیه و تحلیل سیستمها و کاربرد آن در مدیریت آموزشی 5 سوال ارشد  3400 تومان نام رشته : ...

34,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان نام رشته :  عمومی کارشناسی-ارشد-دکتری کددرس   : 1220657-122065...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
رفتاروروابط انسانی درسازمانهای آموزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس رفتاروروابط انسانی درسازمانهای آموزشی باکد درس 1211416رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی. نام درس :رفتاروروابط انسانی درسازمانهای آموزشی 7 سوال ارشد  3400 تومان نام رشته : علوم تربیتی - مدیریت آموز...

34,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روش های تدریس پیشرفته- مدیریت آموزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روش های تدریس پیشرفته باکد درس 1211458رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی. نام درس :   روش های تدریس پیشرفته 5 سوال ارشد  3600 تومان نام رشته : علوم تربیتی - مدیریت آموزشی کددرس&n...

36,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روشها و فنون تدریس-جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روشها و فنون تدریس-جبرانی ارشدباکد درس 1211007رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی. نام درس :   روشها و فنون تدریس-جبرانی ارشد 4 سوال ارشد  2200 تومان نام رشته : علوم تربیتی - مدیریت آموزشی...

22,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روشهای تحقیق درمدیریت آموزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روشهای تحقیق درمدیریت آموزشی باکد درس 1211422رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی. نام درس :   روشهای تحقیق درمدیریت آموزشی 8 سوال ارشد  5100 تومان نام رشته : علوم تربیتی - مدیریت آموزشی ...

51,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد