خریدمطمئن وآسان

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی کشور

 
لینک های کاربردی
دانشگاه پيام نور قزوين
دانشگاه پيام نور اصفهان
دانشگاه پيام نور سنندج
دانشگاه پيام نور ميبد
دانشگاه پيام نور نوشهر
دانشگاه پيام نور کنگاور
دانشگاه پيام نور تفت
سامانه اطلاعات تدوین منابع آموزشی دانشگاه پیام نور
دانشگاه پيام نور هرمزگان
دانشگاه پيام نور جوانرود
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
دانشنامه آنلاین پرسیار
دانشگاه پیام نور اردکان
دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي
دانشگاه پيام نور کرند غرب
سیستم جامع گلستان
سیستم جامع گلستان
دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی
دانشگاه پيام نور نيشابور
دانشگاه پيام نور هرسین
دانشگاه پيام نور تهران
دانشگاه پيام نور روانسر
دانشگاه پيام نور شاهين شهر
کتاب های الکترونیکی فارسی
دانشگاه پيام نور یاسوج
پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه نیوز
پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه نیوز
سامانه یادگیری الکترونیکی
پایگاه ثبت اطلاعات پایان نامه
کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام نور
دانشگاه پيام نور چهارمحال و بختياري
دانشگاه پيام نور شیراز
دانشگاه پيام نور تاکستان
نشریات الکترونیکی انگلیسی
دانشگاه پيام نور سيستان و بلوچستان
دانشگاه پيام نور زهان
سازمان بین المللی کار
دانشگاه پيام نور ميبد
دانشگاه پیام نور بوشهر
دانشگاه پيام نور کرمان
دانشگاه پيام نور همدان
اداره گواهینامه های حرفه ای
نرم افزارهای موردنیاز
 
سبد خرید
0 فایل
 
لیست نمونه سوالات
 
آخرین اخبار

فایل نمونه سوالات کارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی شهری … ادامه خبر

فایل نمونه سوالات کارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی روستایی … ادامه خبر

کانون فارغ التحصیلان دانشگاه راه اندازی می شود … ادامه خبر

فلسفه ایجاد دانشگاه پیام نور برقراری عدالت آموزشی است/مجمع خیرین دانشگاه پیام نور تشکیل می شود … ادامه خبر

پیام ریاست دانشگاه پیام نور به مناسبت شهادت شیخ نمر،عالم بزرگ جهان اسلام … ادامه خبر

زبان وادبیات انگلیسی

ترتیب:
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان نام رشته :  عمومی کارشناسی-ارشد-دکتری کددرس   : 1220657-122065...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات ادبیات آمریکا

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس ادبیات آمریکا باکد درس 1212291رشته زبان وادبیات انگلیسی. نام درس :   ادبیات آمریکا 2 سوال ارشد  1000 تومان نام رشته :  زبان وادبیات انگلیسی کددرس   :   &nb...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات ادبیات اروپا

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس ادبیات اروپا باکد درس 1212293رشته زبان وادبیات انگلیسی. نام درس :   ادبیات اروپا 1 سوال ارشد  1000 تومان نام رشته :  زبان وادبیات انگلیسی کددرس   :    ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات ادبیات ازدیدگاه زبان شناسی(آموزش محور

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس ادبیات ازدیدگاه زبان شناسی(آموزش محور باکد درس 1212324رشته زبان وادبیات انگلیسی. نام درس :   ادبیات ازدیدگاه زبان شناسی(آموزش محور 1 سوال ارشد  1000 تومان نام رشته :  زبان وادبیات انگلیسی ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات ادبیات قرن هفده وهجده

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس ادبیات قرن هفده وهجده باکد درس 1212277رشته زبان وادبیات انگلیسی. نام درس :   ادبیات قرن هفده وهجده 6 سوال ارشد  3000 تومان نام رشته :  زبان وادبیات انگلیسی کددرس   : ...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات بررسی آثارنمایشنامه نویسان بزرگ جهان

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بررسی آثارنمایشنامه نویسان بزرگ جهان باکد درس 1212292رشته زبان وادبیات انگلیسی. نام درس :  بررسی آثارنمایشنامه نویسان بزرگ جهان 1 سوال ارشد  1000 تومان نام رشته :  زبان وادبیات انگلیسی ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات داستان بلند
2 سوال ارشد-کد1212289
نمونه سوالات داستان بلند

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس داستان بلند باکد درس 1212289رشته زبان وادبیات انگلیسی. نام درس :   استان بلند 2 سوال ارشد  1000 تومان نام رشته :  زبان وادبیات انگلیسی کددرس   :    &n...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات داستان کوتاه

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس داستان کوتاه باکد درس 1212280رشته زبان وادبیات انگلیسی. نام درس :   داستان کوتاه 4 سوال ارشد  2500 تومان نام رشته :  زبان وادبیات انگلیسی کددرس   :    ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات دوره تجدیدحیات ادبی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس دوره تجدیدحیات ادبی باکد درس 1212278رشته زبان وادبیات انگلیسی. نام درس :   دوره تجدیدحیات ادبی 4 سوال ارشد  2000 تومان نام رشته :  زبان وادبیات انگلیسی کددرس   : &nb...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات روش تحقیق
2 سوال ارشد-کد1212298
نمونه سوالات روش تحقیق

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روش تحقیق باکد درس 1212298رشته زبان وادبیات انگلیسی. نام درس :   روش تحقیق 2 سوال ارشد  1500 تومان نام رشته :  زبان وادبیات انگلیسی کددرس   :    ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات شعرانگلیسی-جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس جبرانی ارشد شعرانگلیسی باکد درس 1212130رشته زبان وادبیات انگلیسی. نام درس :   شعرانگلیسی 2 سوال ارشد  1000 تومان نام رشته :  زبان وادبیات انگلیسی کددرس   :  &nb...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات شعردوره رمانتیک

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس شعردوره رمانتیک باکد درس 1212294رشته زبان وادبیات انگلیسی. نام درس :   شعردوره رمانتیک 4 سوال ارشد  2500 تومان نام رشته :  زبان وادبیات انگلیسی کددرس   :   ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد