خریدمطمئن وآسان

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی کشور

 
لینک های کاربردی
دانشگاه پيام نور روانسر
نشریات الکترونیکی انگلیسی
دانشگاه پيام نور ميبد
دانشگاه پيام نور هرمزگان
دانشگاه پيام نور اردستان
دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی
دانشگاه پيام نور همدان
کتاب های الکترونیکی فارسی
اداره گواهینامه های حرفه ای
سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم جامع گلستان
سیستم جامع گلستان
دانشگاه پيام نور نوشهر
دانشگاه پيام نور شاهين شهر
پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه نیوز
پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه نیوز
آمارهای سازمان ملل
دانشگاه پیام نور خراسان رضوی
دانشگاه پيام نور کنگاور
دانشگاه پيام نور کرند غرب
دانشگاه پيام نور سيستان و بلوچستان
چکیده پایان نامه های الکترونیکی فارسی
دانشگاه پيام نور کرمان
دانشگاه پیام نور اردکان
دانشگاه پيام نور هرسین
دانشگاه پيام نور چهارمحال و بختياري
کتابخانه دیجیتال دانشگاه پیام نور
دانشگاه پيام نور شیراز
دانشگاه پيام نور تفت
پایگاه مجلات تخصصی نور
دانشگاه پيام نور سنندج
دانشگاه پيام نور تهران
دانشگاه پيام نور زهان
دانشگاه پيام نور نيشابور
سامانه اطلاعات تدوین منابع آموزشی دانشگاه پیام نور
دانشگاه پيام نور جوانرود
سازمان بین المللی کار
دانشگاه پيام نور قزوين
دانشگاه پيام نور تاکستان
دانشگاه پيام نور ميبد
دانشگاه پیام نور بوشهر
دانشنامه آنلاین پرسیار
نرم افزارهای موردنیاز
 
سبد خرید
0 فایل
 
لیست نمونه سوالات
 
آخرین اخبار

فایل نمونه سوالات کارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی شهری … ادامه خبر

فایل نمونه سوالات کارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی روستایی … ادامه خبر

کانون فارغ التحصیلان دانشگاه راه اندازی می شود … ادامه خبر

فلسفه ایجاد دانشگاه پیام نور برقراری عدالت آموزشی است/مجمع خیرین دانشگاه پیام نور تشکیل می شود … ادامه خبر

پیام ریاست دانشگاه پیام نور به مناسبت شهادت شیخ نمر،عالم بزرگ جهان اسلام … ادامه خبر

آموزش زبان فارسی

ترتیب:
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان نام رشته :  عمومی کارشناسی-ارشد-دکتری کددرس   : 1220657-122065...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
زمینه کاربردروانشناسی درآموزش زبان فارسی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس زمینه کاربردروانشناسی درآموزش زبان فارسی باکد درس 1213168رشته آموزش زبان فارسی. نام درس :  زمینه کاربردروانشناسی درآموزش زبان فارسی 11 سوال ارشد  5000 تومان نام رشته :  آموزش زبان فارسی ...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
کاربردتکنولوژی آموزشی درآموزش زبان فارسی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس کاربردتکنولوژی آموزشی درآموزش زبان فارسی باکد درس 1213169رشته آموزش زبان فارسی. نام درس : کاربردتکنولوژی آموزشی درآموزش زبان فارسی 11 سوال ارشد  3000 تومان نام رشته :  آموزش زبان فارسی ...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات آماراستنباطی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آماراستنباطی باکد درس 1117115رشته آموزش زبان فارسی. نام درس :  آماراستنباطی 7 سوال ارشد  2000 تومان نام رشته :  آموزش زبان فارسی کددرس   :    &nb...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات آواشناسی زبان فارسی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آواشناسی زبان فارسی باکد درس 1213167رشته آموزش زبان فارسی. نام درس :  آواشناسی زبان فارسی 9 سوال ارشد  2500 تومان نام رشته :  آموزش زبان فارسی کددرس   :   ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات اصول معنی شناسی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول معنی شناسی باکد درس 1213137رشته آموزش زبان فارسی. نام درس :  اصول معنی شناسی 9 سوال ارشد  3000 تومان نام رشته :  آموزش زبان فارسی کددرس   :    &n...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات برنامه ریزی درسی تهیه وتدوین موادآموزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس برنامه ریزی درسی تهیه وتدوین موادآموزشی باکد درس 1213171رشته آموزش زبان فارسی. نام درس :  برنامه ریزی درسی تهیه وتدوین موادآموزشی 7 سوال ارشد  3000 تومان نام رشته :  آموزش زبان فارسی ...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات تدریس مهارتهای خواندن ونوشتن

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تدریس مهارتهای خواندن ونوشتن باکد درس 1213184رشته آموزش زبان فارسی. نام درس :   تدریس مهارتهای خواندن ونوشتن 6 سوال ارشد  2000 تومان نام رشته :  آموزش زبان فارسی کددرس&nb...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات تدریس مهارتهای کلامی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تدریس مهارتهای کلامی باکد درس 1213177رشته آموزش زبان فارسی. نام درس :   تدریس مهارتهای کلامی 5 سوال ارشد  3000 تومان نام رشته :  آموزش زبان فارسی کددرس   : &nbs...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات تشخیص نارساییهای یادگیری خواندن ونوشتن بازپر

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تشخیص نارساییهای یادگیری خواندن ونوشتن بازپر باکد درس 1213179رشته آموزش زبان فارسی. نام درس :تشخیص نارساییهای یادگیری خواندن ونوشتن بازپر 9 سوال ارشد  3000 تومان نام رشته :  آموزش زبان فارسی ...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات تفکروزبان
6 سوال ارشد-کد1217062
نمونه سوالات تفکروزبان

نمونه سوالات جبرانی کارشناسی ارشد درس تفکروزبان باکد درس 1217062رشته آموزش زبان فارسی. نام درس :   تفکروزبان 6 سوال ارشد  3000 تومان نام رشته :  آموزش زبان فارسی کددرس   :    &...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات روانشناسی خواندن ونوشتن

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روانشناسی خواندن ونوشتن باکد درس 1213172رشته آموزش زبان فارسی. نام درس :   روانشناسی خواندن ونوشتن 8 سوال ارشد  4000 تومان نام رشته :  آموزش زبان فارسی کددرس   :&nbs...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد