مهارتهای یازده گانه روشهای پیشرفته آماری

مهارتهای یازده گانه روشهای پیشرفته آماری
برای تصویر بزرگتر کلیک نمایید
قیمت: 35,000 ریال
نوع فایل: فایل Pdf
تعداد و کدفایل سوال: 11 فایل
دوره: کارشناسی ارشدپیام نور
اجازه دانلود: دانلود پس از پرداخت موفق

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس مهارتهای یازده گانه روشهای پیشرفته آماری باکد درس ----- رشته جامعه شناسی.

بانک تخصصی ارشد پیام نور نام درس :  مهارتهای یازده گانه روشهای پیشرفته آماری

بانک تخصصی ارشد پیام نور

11فایل ارشد

 3500 تومان

بانک تخصصی ارشد پیام نورنام رشته :  جامعه شناسی

بانک تخصصی ارشد پیام نورکددرس   :            ---

لوگو

بانک تخصصی ارشد پیام نوربسته نمونه سوالات ارشد درس مهارتهای یازده گانه روشهای پیشرفته آماری - رشته جامعه شناسی

بانک تخصصی ارشد پیام نورپس از دانلود بسته بالا نمونه سوالات زیر را در آن مشاهده خواهید کرد:
 بانک تخصصی ارشد پیام نورنیمسالهایی که دارای پاسخ هستند جلوی آن نوشته شده است :  با جواب

روش هاي پيشرفته آماري همراه با برنامه هاي کامپيوتري نام درس :
تعذاد واحذ : 2
مقطع : ارشذ
رشته : جامعه شناسي
نام منبع : درآمذي بر کاربرد آمار در تحقيقات اجتماعي
راهنماي جامع کاربرد SPSS
روش هاي پيشرفته آماري همراه با برنامه هاي کامپيوتري
نام مولفان : کرامر / حبيب پور و صفري / منصورفر
انتشارات : دانشگاه تهران / متفکران / دانشگاه تهران
نام استاد محتوا : دکتر امير ملکي
تعذاد کل مهارت ها : 11

بانک تخصصی ارشد پیام نور مهارت ۱                                                  crosss     
عنوان و شماره مهارت : مهارت اول ) آشنايي با تعريف و انواع فرضيه ها

بانک تخصصی ارشد پیام نور مهارت ۲                                                  crosss      

عنوان و شماره مهارت : مهارت دوم -  آشنايي با اصول و مفاهينم اصلي آزمون آمار ي

بانک تخصصی ارشد پیام نور مهارت ۳                                                  crosss      

عنوان و شماره مهارت : مهارت سوم - آزمون تفاوت براي داده هاي اسمي يا مقوله اي

بانک تخصصی ارشد پیام نور مهارت ۴                                                  crosss      

عنوان و شماره مهارت : آزمون تفاوت براي داده هاي ترتيبي - مهارت۴

بانک تخصصی ارشد پیام نور مهارت ۵                                                  crosss      

عنوان و شماره مهارت : مهارت پنجم - آزمون تفاوت براي داده هاي فاصله اي و نسبي

بانک تخصصی ارشد پیام نور مهارت ۶                                                 crosss      

عنوان و شماره مهارت : 6 -  آزمون رابطه براي داده هاي اسمي

بانک تخصصی ارشد پیام نور مهارت ۷                                                 crosss      

عنوان و شمار مهارت : 7 -  آزمون رابطه براي داده هاي ترتيبي

بانک تخصصی ارشد پیام نور مهارت ۸                                                 crosss      

عنوان و شمار مهارت : 8 - آزمون رابطه براي داده هاي فاصله اي

بانک تخصصی ارشد پیام نور مهارت ۹                                                 crosss      

عنوان و شماره مهارت : مهارت 9 -  رگرسيون خطي

بانک تخصصی ارشد پیام نور مهارت ۱۰                                                 crosss      

عنوان و شماره مهارت : مهارت 10 - تحليل مسير

بانک تخصصی ارشد پیام نور مهارت ۱۱                                                 crosss      

عنوان و شماره مهارت : مهارت 11 - تحليل عاملی


سوال ارشددرس -مهارتهای یازده گانه روشهای پیشرفته آماری رشته جامعه شناسی,
سوالات کارشناسی ارشدپیام نوردرس مهارتهای یازده گانه روشهای پیشرفته آماری ,
سوال ارشدمهارتهای یازده گانه روشهای پیشرفته آماری,
سوال مهارتهای یازده گانه روشهای پیشرفته آماری,
نمونه سوال کارشناسی ارشدمهارتهای یازده گانه روشهای پیشرفته آماری,
نمونه سوالات ارشدمهارتهای یازده گانه روشهای پیشرفته آماری,
کارشناسی ارشدمهارتهای یازده گانه روشهای پیشرفته آماری,
سوال نیمسال اول93-94 مهارتهای یازده گانه روشهای پیشرفته آماری,
سوالات پایان ترم ارشدمهارتهای یازده گانه روشهای پیشرفته آماری,
سوالات رایگان کارشناسی ارشد مهارتهای یازده گانه روشهای پیشرفته آماریرشته جامعه شناسی پیام نور,
نمونه سوال رایگان درس مهارتهای یازده گانه روشهای پیشرفته آماری,
سوالات رایگان پایان ترم ارشدمهارتهای یازده گانه روشهای پیشرفته آماری پیام نور,
سوال رایگان ارشدپیام نورمهارتهای یازده گانه روشهای پیشرفته آماری,

نظر خود را درمورد فایل مورد نظر بفرستید.
نام شما:


نظر شما: نکته: کد HTML مجاز نیست!

رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تصویر اضافه ای برای این فایل وجود ندارد.